SIGMACITY

שאלות ותשובות

היזמים שעובדים איתנו פועלים בעיקר בתחום של התחדשות עירונית. אנחנו מתמחים בפרויקטים של תמ”א 38/1, תמ”א 38/2, פינוי בינוי וקומבינציה. במהלך השנים מאז שסיגמא סיטי הוקמה, ליוותה החברה למעלה מ-30 פרויקטים בהיקף של 900 מיליון שקלים (נכון לשנת 2022).

סיגמא סיטי עובדת עם כולם. רבים מלקוחותינו מתחילים את דרכם כיזמים קטנים, צומחים ומתפתחים ואף חוזרים לשתף איתנו פעולה בפרויקטים נוספים.

הלוואת מזנין היא למעשה מימון הון עצמי. המונח מזנין נלקח מעולם האדריכלות ומתייחס לקומת הביניים בבניין. ההלוואה מגשרת בין ההון העצמי שמביא איתו כל יזם ובין המימון והליווי הפיננסי שמציע הבנק.

כך, יכול יזם לצאת לדרך ולהתחיל להשקיע בפרויקט תוך שהוא מגייס את המימון הדרוש לו אל מול הבנק. הלוואת מזנין מספקת את השלמת ההון העצמי הדרוש כדי לקבל ליווי פיננסי מהבנק. סיגמא סיטי מאפשרת ליזמים קטנים ובינוניים לקבל הלוואת מזנין בתנאים נוחים, תוך פיזור ההשקעה על כמה פרויקטים, בדיקת סיכונים ורווחיות סמויה, תנאים נוחים להחזר ההלוואה ועוד.

כדי לקבל הלוואת מזנין – השלמת הון עצמי, היזם צריך להציג תוכנית עסקית, דו”ח אפס, דוחות כספיים, פרופיל חברה ומסמכים נוספים בהתאם לסוג הפרויקט ולנתונים הכספיים שברשותו. בנוסף, מציג היזם בטחונות – משכנתא בדרגה שנייה. הבנקים מאפשרים רישום משכנתא בדרגה שנייה לטובת משלים ההון מתוך שיתוף פעולה עם סיגמא סיטי וחברות אחרות שקיבלו אישור לכך. חברת סיגמא סיטי מלווה את היזם בתהליך קבלת המימון, עוברת על כל המסמכים הדרושים ויוצרת את תוכנית האשראי המתאימה לו על סמך בדיקה מקיפה של הנתונים.

התמורות הנהוגות בתהליך של השלמת הון עצמי הינן החזר ריבית על ההון או החזר הנקבע מתוך רווחי הפרויקט. במקרים אחרים, נקבעת תמורה המשלבת בין שני סוגי ההחזרים.

הבנקים בישראל מציעים ליווי פיננסי למימון פרויקטים בנדל”ן. הבנק מנהל את הפרויקט ומנתב את התקבולים מהמכירות לתשלום עלויות הפרויקט. המימון ניתן למשקיעים כדי לגשר על פערים בתזרים ולאפשר להם לסיים את הפרויקט תוך שליטה על התקציב ומענה פיננסי לצרכים שלו.

היזם מציג לבנק הון עצמי שעומד על בין 20-40% מסך הפרויקט. הון זה מהווה תעודת בטחון לכיסוי עלויות הפרויקט. תקציב הפרויקט מוערך באמצעות דו”ח אפס, המופק על ידי שמאי מטעמו של הבנק עם תחילת הפרויקט. לפי דו”ח האפס מעריך הבנק את פוטנציאל הרווח של הפרויקט ומשקלל את המימון האפשרי.

ישנן חברות ביטוח המציעות כיום אפשרויות ליווי פיננסי חוץ בנקאיות. רובן פועלות באותה מסגרת שמציע הבנק.

אחד הדברים החשובים ביותר הוא לבחור חברה מנוסה, שיש לה רקע רחב בתחום השקעות הנדל”ן בארץ ושמציגה נתונים מוכחים של הצלחות. בנוסף, חשוב לעבוד עם חברה שמציעה תהליך מוגדר מראש, עם שלבי פעילות מסודרים, כך שהיזם מקבל את כל האינפורמציה הדרושה לו כדי לצאת לדרך ולהתחיל את תהליך קבלת המימון, יודע בדיוק מה סטטוס ההלוואה שלו ומהם התנאים לקבלתה. סיגמא סיטי מלווה את לקוחותיה משלב איתור הפרויקט ועד לשלב סיומו, תוך מתן ייעוץ והכוונה, חיבור לאנשי המקצוע הדרושים, מעקב קבוע אחר הנתונים, פיקוח על הפרויקט ושירותים נוספים המבטיחים השקעה בטוחה ורווחית.