SIGMACITY

מידע למשקיעים

מדוע להשקיע בהתחדשות עירונית

שוק הדיור נחשב גם היום לאחד מאפיקי ההשקעה המבוקשים ביותר, על רקע הריביות הנמוכות והצפי להמשך צמיחה דמוגרפית בעשורים הקרובים. מבין האפשרויות הרבות, השקעה בהתחדשות עירונית באזורי ביקוש היא בעלת פוטנציאל גבוה במיוחד, בהיותה המסלול המועדף לבנייה למגורים במרכזי ערים, המאופיינים בביקוש גבוה ובהיצע קרקעות נמוך יחסית.

קרנות סיגמא סיטי – מובילים במימון התחדשות עירונית

סיגמא סיטי מתמחה במימון פרויקטי התחדשות עירונית על סוגיה באזורי הביקוש. הודות למודל אסטרטגיית מימון ממוקד “מזנין” (השלמת הון עצמי) לפרויקטים בשלב מתקדם בלבד, הצליחו הקרנות ב-5 השנים האחרונות להניב תשואה נאה למשקיעים ולממש עסקאות מימון לפרויקטי מגורים בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים, כשחלקה  של הקרן עמד על ממוצע של כ- 60% בלבד מההון העצמי הנדרש בפרויקטים.

יתרונות ההשקעה בקרנות סיגמא סיטי

מיקוד באפיק השקעה בעל פוטנציאל גבוה

קרנות סיגמא סיטי ממוקדות בהשקעה בהתחדשות עירונית באזורי ביקוש

ניסיון מוכח בשוק

הצוות של סיגמא סיטי מביא עמו יכולות מוכחות בענפי הנדל"ן ושוק ההון בישראל, המתורגם בין היתר לנגישות גבוהה לעסקאות בעלות פוטנציאל גבוה

מהלכים לצמצום הסיכונים

ההשקעה במודל "מזנין" מבטיחה נקיטה במירב האמצעים לצמצום הסיכונים

פיזור השקעה

הקפדה על פיזור ההשקעה על פני מספר פרויקטים להשגת תשואות מירביות

פיקוח ובקרה מחמירים

הפרויקטים מפוקחים באופן אקטיבי ומחמיר על ידי הצוות המקצועי, במהלך תקופת הבניה ועד השלמתם בשלב החזר המימון

שקיפות מלאה

פעילות הקרן נעשית בשקיפות מלאה מול המשקיע, המקבל דיווח על בסיס רבעוני